Ut på tur

Barnehagen har faste turdager hver uke. Da benytter vi nærområdet rundt barnehagen Det er viktig for oss å gi barna positive naturopplevelser- sommer som vinter.