Ansatte

Gunhilds Minne

May Rita Rasmussen

Stilling: Styrer
478 48 855
gunhildsminne@gmail.com

Styrer i 100 % stilling siden 1983. Førskolelærerutd. ved Nesna lærerhøgskole 1983. Videreutdanning: 1.avdeling spesial pedagogikk og to serier med kursing om ledelse i barnehagen. Spes. ped.3 med vekt på språk og kommunikasjonsvansker.

Kathrine Nilsen

Stilling: Pedagogisk leder
913 98 627

Ansatt som pedagogisk leder i 100% stilling fra august 2017. Ferdig utdannet som barnehagelærer i 2014. Har bred erfaring fra barnehage før hun tok utdanning.

Tanja Fjellberg

Stilling: Førskolelærer
76 07 07 41

Førskolelærer i 100 % stilling.Har jobbet i barnehagen siden 2006.

Cecilie Ryeng

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Pedagogisk medarbeider i 40 % stilling. Ansatt siden 20002.

Hanne Thomassen

Stilling: Pedagogisk medarbeider
76 07 07 41

Pedagogisk medarbeider i 100% stilling. Ansatt siden 2004.

Ann Sylvi Nordheim

Stilling: Fagarbeider

Ann Sylvi er ansatt som fagarbeider i 100 % stilling. Hun har jobber mange år i Knøttene barnehage.

Stine Mari Hay

Stilling: Fagarbeider

Stine er utdannet fagarbeider . Hun har jobbet i Osanstua siden 2016.