Barnehagens verdisyn.

Barnehagen Gunhilds Minne ønsker å formidle grunnleggende verdier som fellesskap, toleranse, omsorg og medansvar.

Dette er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen.

I Gunhilds Minne har vi kommet fram til et verdisyn og felles holdninger til hvordan vi ønsker å skape en god og trygg barnehage

Med ”Barnet i sentrum” vil vi ha fokus på barns behov og medvirkning på ulike områder.

 

De minste barna kan ikke uttrykke seg like godt verbalt som de litt eldre barna,

men vil likevel gjennom sitt kroppsspråk formidle sine behov til personalet.

Etter hvert som barna blir eldre kan de trekkes mer inn i planleggingen av sin egen hverdag.

 

Oppholdet i barnehagen er en viktig fase av barnets liv, hvor barnas holdninger til læring, utfordringer og samspill blir grunnlagt.

Personalet i Gunhilds Minne skal jobbe for at hvert enkelt barn skal få opplevelser og erfaringer som støtter dem i sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Vi voksne er modeller for barna og gjennom våre holdninger viser vi hva

som er viktige verdier som vi selv tror på og som vi vil bringe videre.

De voksne er opptatt av å være i utvikling og ha en reflekterende holdning til arbeidet sitt.

Forventningene fra foreldrene er at vi som voksenpersoner gir barna deres trygghet og nærhet.

 

God og ekte omsorg er viktige verdier som både foreldre og personalet er opptatt av.

 

Viktige verdier er også respekt for den enkelte og for hverandre. En god og anerkjennende tone blant store og små, faglig dyktighet og åpenhet til å lytte til hverandre er gode målsettinger som personalet alltid vil jobbe for.