Språkstimulering

Høytlesing for barna er et viktig språkstimulerende tiltak. For de minste barna er pekebøker fine å bruke for begrepsinnlæring og samtaler. Dessuten motiverer dette barna til tidlig å bli glade i bøker.

Bruk av rim og regler er viktige forebyggende tiltak for å unngå lese- og   skrivevansker.

Snakk tydelig med barnet. Dersom barn har vanskeligheter med lyder, gjentar den voksne ordet riktig. IKKE RETT PÅ DET BARNET SIER.

Det er viktig å tilrettelegge for kommunikasjon som er meningsfull sett fra barnets synsvinkel. Dette kan best gjøres hvis interesse, nysgjerrighet og trivsel hos barnet står sentralt.
Det er viktig å sikre seg øyekontakt med barnet når man vil formidle noe språklig.

Barnehagen bruker TRAS – tidlig registrering av språkutvikling – på alle barna etter fylte 2 år. Dette skjemaet bruker vi for å se at barna følger den normale språkutviklingen, kunne registrere språkvansker tidligs mulig, iverksette tiltak og forebygge lese- og skrivevansker.