Barnehagen vår

 

Barnehagen Gunhilds Minne AS er en privateid barnehage med oppstart 1971. Barnehagen ble i 1997 et aksjeselskap med de ansatte som aksjonærer. Eier i dag er May Rita Rasmussen.

 

Barnehagen er godkjent med 96 m2 lekeareal for barn i alderen 0 – 6 år. Åpningstiden er fra kl.07.15 – 16.15, og barnehageåret er fra 01.08 – 31.07.

To uker på sommeren er barnehagen stengt.

 

Barnehagen ligger på Stranda i Svolvær, i naturskjønne omgivelser. Med flott turterreng i umiddelbar nærhet, og kort gangavstand til havet. Uteområdet gir barna store fysiske utfordringer. Innendørs er barnehagen spesiell i og med at den er på fire forskjellige plan med små trapper som knytter det hele sammen. Barnehagen er bygd opp rundt en gammel tømmerhytte, som er bevart som en del av barnehagen.

 

Barnehagens styrer/eier har prioritert å ansette 60 % ekstra assistent, for å styrke voksentettheten. Dette for at vi skal ha bedre tid til ungene, og de ansatte får det litt mindre hektisk.

 

Barnehagen Gunhilds Minne AS satser på språkstimulering. Vi bruker daglig faste opplegg for å stimulere til bedre språk, kommunikasjon og sosial kompetanse.

 

Vi håper på et fortsatt godt foreldresamarbeid, og tar gjerne imot innspill fra foreldrene om det er noe dere ønsker for barna deres.