Ukeplan.

UKEPLAN – GROV OVERSIKT- faste aktiviteter

 

 

BLÅKLOKKENE er 1,2 og 3 åringene. SOLSIKKENE er 4 og 5 åringene.

 

Fellestur for alle ungene den siste tirsdagen i hver måned.

Musikkstund for alle ungene den første onsdagen i hver måned.

Lekedag den siste fredagen i måneden. MERK LEKENE !!