De utrolige årene

 

12.12.2007 ble Barne- og ungeplanen 2009-2012 vedtatt i Kommunestyret.

I denne planen står det at alle barnehagene i kommunen skal delta i programmet DE UTROLIGE ÅRENE.

Dette er et program som skal fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn. Videre skal det være med på å styrke barnas selvbilde og opplevelsen av mestring, trene på konfliktløsning,empati, sinnemestring og selvkontroll.

Gjennom dette programmet har de ansatte i barnehagen fått kjennskap til ulike strategier for hvordan lede barnegrupper på en måte som styrker barnets sosiale, emosjonelle og kognitive kompetanse.Barnehageåret 2011/ 2012 deltok vår barnehage sammen med Knøttene og Nordlys barnehage på dette programmet. De ansatte deltok på 6 kursdager hvor vi jobber med ulike tema.

Barnehagen var også plukket ut til å være med i en evalueringsstudie.

Høsten 2017 deltok vi på en «oppfriskningsdag» med Hilde Mortensen.Hun jobber for RKBU Nord, og    jobber med opplæring, veiledning ogsertifisering av fagfolk innen De utrolige årene. Det var en verdifull  dag der vi fikk nok en gang bekreftet at prosjektet erveldig bra som forebygging av barns psykiske helse.

Dette programmet syntes vi er veldig verdifullt, og er noe vi selvsagt vil fortsette å jobbe med i vår barnehage.