Dagsrytme.

 

Barnehagedagen ser i utgangspunktet ut som på skjema nedenfor. Av og til gjør vi om på rutinene for å kunne ta ting på sparket.

 

07.30    

Barnehagen åpner

Barn og foreldre mottas i garderoben

 

Lek

Barna velger selv hva og hvem de vil leke med.

09.00

Frokost

Barna har med brødskiver, knekkebrød, yoghurt. Vi holder pålegg og drikke.

09.40-

09.50

Språksprell

Språktrening 

10:00-

10:30

Samlingsstund/musikkstund tilrettelagte aktiviteter

Barna deles i grupper. Arbeid med tema; formingsaktivitet, høytlesing o.l.

Ca.10.30

Påkledning

Barna går i garderoben i grupper for å få tid og ro til påkledningen. Selvstendighet. Gi og få hjelp.

11.00

Utelek

Fysiske utfordringer – løpe, klatre, bygge, se, lytte o.l. Gå på turer, samle inn naturmateriell. Erfaring med ulike værtyper. Fri lek og styrt gruppelek.

12.30

Steg for steg

 

Fremme barnas sosiale ferdigheter og psykiske helse.

13:00

Måltid

 

 

Barna har etter tur ansvar for å ordne til måltidet. Alle lærer å smøre maten selv, god bordskikk, samtale. Fredag er ungene med på å forberede varm mat.

14:45

Fruktstund

 

 

Lek, aktiviteter, lesing

Vi roer ned på slutten av dagen, ute eller inne.

16.15

Barnehagen stenger

Snakker med foreldrene om dagen. Beskjeder blir gitt. Se forøvrig dagsrapport i garderoben.