Her er vår nye hjemmeside:)

Vi prøver å holde den oppdatert til en hver tid med nyttig informasjon om oss og barnehageverden for øvrig. Foreldrene i barnehagen har egen innlogging for å få tilgang til bilder og annet som ikke legges offentilig.