PLANLEGGINGSDAG.

Planleggingsdag 2.januar 2019. Barnehagen er stengt.