PLANLEGGINGSDAG.

BARNEHAGEN HOLDER STENGT ONSDAG 2.JANUAR PGA PLALEGGINGSDAG FOR DE ANSATTE.